Ознака:Ум

Поучни словa

Што е својствено за умот, а што за телото

1.Зошто се појавија сетилата и за тоа дека човекот е голем свет во малиот свет Имај на ум, читателу, дека Бог најпрвин го создаде видливиот, а потоаневидливиот свет, „за со тоа да ја покаже возвишената премудрост и штедроста при создавањето…