Mirënjohje për Bigorskin nga “PORAKA”

Ditëve të fundit, Familja e Shenjtë Bigorski “Shën Gjon Pagëzuesi” u vlerësua me mirënjohje nga Qendra Republikane për mbështetjen e personave me aftësi të kufizuara intelektuale “PORAKA”, e cila është një organizatë civile, prindërore, kombëtare jofitimprurëse, që nuk përfaqëson të drejtat dhe interesat e më shumë se 20,000 njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale në vend. Mirënjohjen plakut dhe abatit tonë, peshkopit z. Parthenius si dhe vëllazërisë sonë ia dhuroi dega e qendrës “Poraka” në qytetin e Dibrës, për bashkëpunimin afatgjatë dhe ndihmën e vazhdueshme nga ana e manastirit. Mirënjohjen në Bigorski e solli kryetari i shoqatës së Dibrës, z. Bekim Ame, ndërsa në emër të Ipeshkvit tonë z. Parthenius e pranoi një murg nga vëllazëria jonë.