Двата волци

Некогаш одамна едно старче му открил на своето чедо една животна вистина:
– Во секој човек се води војна, која многу личи на борба меѓу два волци. Еден од волците го претставува злото: завистта, љубомората, очај, егоизмот, амбициите, лагата. А другиот волк го представува доброто: мирот, љубовта, надежта, правдата, добротата и верноста.
Зборовите на старецот го допреле чедото до самото срце и размислувајќи за тоа, тој го прашал:
– А кој од волците победува на крај?
Старчето се насмеало и одговорило:
– Секогаш победува тој волк, кого повеќе го храниш.