Двата волци

Некогаш одамна едно старче му открил на своето чедо една животна вистина:

– Во секој човек се води војна, која многу личи на борба меѓу два волци. Еден од волците го претставува злото: завистта, љубомората, очај, егоизмот, амбициите, лагата. А другиот волк го представува доброто: мирот, љубовта, надежта, правдата, добротата и верноста.

Зборовите на старецот го допреле чедото до самото срце и размислувајќи за тоа, тој го прашал:

– А кој од волците победува на крај?

Старчето се насмеало и одговорило:

– Секогаш победува тој волк, кого повеќе го храниш.