Како да се крстиме?

Секое дете знае да се крсти

Со десната рака и со трите прсти

Палец, показалец и среден

Ги прави како еден,

А другите ги крие

И ги става да спијат

Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин!

Јадранка Стојанова