Ознака:Чесниот Пост

Поучни словa

За полезноста од христијанскиот пост

Кога говори за постот Светата Црква, покрај воздржување од телесна храна, која што го предизвикува телото на разни страсти, повеќе мисли на духовниот пост. Телесниот пост е само вовед во духовниот и без него нема никаква морална вредност. Ако се…

Поучни словa

Свештеникот и клисарот

Еден млад свештеник, од архиерејот бил поставен на служба во некоја зафрлена планинска парохија. Тука се сретнал со клисарот Исидор, кого го викале Иса Јандал (јандал значи „мимо други луѓе“, како во песната „јандал од сватови“). Свештеникот започнал да го…