Ознака:ДНК

Вести од светот

Научници ја докажуваат неоснованоста на теоријата за еволуцијата

Според познатата Дарвинова теорија за еволуцијата големите живи популации, со текот на времето, би требало да стануваат генетски поразлични. Меѓутоа, група истражувачи неодамна докажале дека генетската возраст на сите живи суштества коишто живеат на планетата, е речиси еднаква. Научникот Mark…