Ознака:Имагинарен свет

Виртуелен свет

Концептот на виртуелноста и модерната мисија

Во историјата на човековото постоење индивидуализацијата се појавува како директен резултат на она што на богословскиот јазик се именува како човеков пад, резултат на одбивањето на Другиот, нашиот Творец, од првиот човек, Адам. Постои патологија вградена во самите корени на…