Ознака:Разум

Поучни словa

Како да влеземе во Божјата логика – III дел

Во Светото Писмо и во животот на Црквата и во целата содржина на верата, има многу работи кои што не можат да се сфатат со резонирање. Едноставно не можат да бидат согледани на таков начин. Тоа е исто како да…

Поучни словa

Увереност во невидливото – IV дел

Но, кој процес на познание, поточно, кој процес на толкување на проблематиката околу односот помеѓу верата и разумот е поправилен: на Блажениот Августин, односно „верувам за да разберам, и сфаќам за да верувам“, или, пак, тврдењето на атеистите дека верата…

Поучни словa

Две или една? – III дел

Со текот на времето во периодот на Преродбата, но особено во Новото време, започна да се развива концепција на две вистини – вистина на верата и вистина на разумот. Еден од нејзините поддржувачи бил познатиот Михаил Василевич Ломоносов. Тој напишал:…