Ознака:Творецот

Биоетика

Егзистенцијални и биоетички ставови – ΙII дел

Етика и биоетика Христијанската биоетика не може да биде истражувана независно од христијанската етика. Притоа, многу од проблемите во оваа наука, како што е стерилитетот, абортусите итн., се разгледуваат во рамките на христијанската етика. Се разбира, преку можностите коишто денес…

Биоетика

Егзистенцијални и биоетички ставови – ΙI дел

Биоетичка проблематика   Биоетичката проблематика го третира проблемот на современата биоетика. Оваа наука, чијашто главна содржина е биомедицинската етика, ја опфаќа целата област на етиката, од индивидуалното и социјално поведение на човекот, до неговите односи со животните, растенијата и целата…

Поучни словa

За покајанието

О, човеку, зошто заклучи дека е невозможно (после падот) да достигнеш спасение? Зошто мислиш дека повеќе не треба да се бориш и подвизуваш и не сфаќаш дека, напротив, за да се спасиш, потребно е претходно да се бориш и подвизуваш;…