Слова

Fjalët e peshkopit Parthenij

Fitimtari i Përjetshëm – kryqëzim i epokave dhe shpirtrave

Fjala e Lartëshenjtërisë së Tij Peshkopit Antaniski z. Partenij, Abati i Manastirit të Shenjtë Bigorski, gjatë pritjes solemne të ikonës së ndershme dhe mrekullibërëse të Shenjtë të Martirit të Shenjtë Gjergj Fitimtarit në Manastirin e Rajçicës, më 17/30 Mars 2024, vera e Shpëtimtarit. Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë,…

Fjalët e peshkopit Parthenij

Nëpërmjet Krishtit ne bëhemi njerëz të kulturuar

Fjala e Shenjtërisë së Tij Peshkopit Antaniski z. Partenij, Abati i Familjes së Shenjtë Bigorska, në muzikalin e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri në Kërçovë, më 1/14 janar viti 2024 në verën e Shpëtimtarit Shkëlqesia Juaj e Lartë, Mitropoliti i Krushevës dhe Demir Hisarit, z. Jovan, Do t'ia lejoj vetes t'ju falënderoj në emër të…

Letrat

Faleminderit, Peshkop, që na e treguat Krishtin!

Fjalimi i përshtatur i rastit nga z. Filip Tintoski për Shenjtërinë e Tij Peshkopin Antaniski z. Partenij, nga emri i korit ,,Metropolitan Kozma Preçistanski", në muzikalin e Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri në Qendrën e Kulturës ,,Koço Racin" në Kërçovë, më 1/14 janar viti 2024, vera e Shpëtimtarit. Peshkop i Shenjtëruar, Jerondi ynë i Dashur…

Fjalët e peshkopit Parthenij

Prania e Nënës së Zotit përmes ikonës  ,,Është e denjë”

Fjalimi i Lartëshenjtërisë së Tij, Peshkopit Antaniski z. Parthenij, Abati i Manastirit të Shenjtë Bigorski, thënë në festën e ikonës ,,Është e denjë", në vigjiljen e gjithë natës, pas leximit të Ungjillit në Liturgjinë e Shenjtë. Në emër të Atit dhe të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë! Falënderojmë Nënën Mbretëreshë që edhe këtë vit…

Fjalët e peshkopit Parthenij

Le të përpiqemi për dhuratat e Shpirtit të Shenjtë

Fjala e Lartëshenjtërisë së Tij, Peshkopi Antaniski z. Parthenij, për festën e Rrëshajëve, thënë në Liturgjinë e Shenjtë, më 5 qershor viti 2023, në verën e Zotit Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë! Të dashurit e mi, kaluan pesëdhjetë ditë nga Pashka e Shenjtë, nga Ringjallja e Krishtit, dhe në…

Fjalët e peshkopit Parthenij

I përjetshmi Shën Gjergj Fitimtari

Fjalimi i Lartshenjtërisë së Tij, Peshkopit Antaniski z. Parthenij, në shërbesën e adhurimit të kësaj mbrëmjeje për nder të Shën Martirit të Madh Gjergj Fitimtarit në tokën Bigoriane në Rajçicë, thënë më 5 maj 2023, vera e Shpëtimtarit. Etër të ndershëm, Të dashur vëllezër murgj dhe motra murgesha, Të dashur të pranishëm, Fillimisht falenderoj Arkimandritët…