Ознака:Блажени Августин

Поучни словa

Нашата вера во Бога

Верата е духовна способност всадена од Бога во душата на човекот за да го води кон тврдо и непоколебливо убедување дека Бог е: Творец, Промислител и Спасител на светот и човекот. Неа ја има само кај човекот. Кај животните вера…

Поучни словa

Те возљубив доцна, о, Красото древна и нова!

  Те возљубив доцна, о, Красото древна и нова,  Те возљубив доцна! И ете, во мене си бил, а, јас, пак, вон себе, и надвор Те барав, и во дивните ствари, што Ти си ги создал, паднав, безличен јас. Со…

Поучни словa

Вера и разум I дел

Современиот човек скептично се однесува кон верата, бидејќи навикнал сѐ да толкува само преку разумските аргументи и затоа и му се потребни таквите аргументи. Сепак, во суштина прашањето за односот меѓу верата и разумот не е толку едноставно, тоа им…

Поучни словa

Како да не се заплеткаме во мрежите на слободата – V дел

Поредок во љубовта Прашањата кои Августин ги покренува во спорот со Манихејците и Пелагиј засегаат особено важен дел на философијата - етиката. И тој го разгледува не само проблемот на доброто и злото, туку и на љубовта и среќата –…

Поучни словa

Како да не се заплеткаме во мрежите на слободата – IV дел

Слободата како предопределба Полемиката со Пелагиј, Августин ја водел во последните години од својот живот. Судирајќи се со оваа ерес, богословот наеднаш открил дека во првите години од своето христијанско служење, и тој самиот се согласувал со тоа, што е…

Поучни словa

Како да не се заплеткаме во мрежите на слободата – III дел

Не избор, туку независност Августин бил еден од малкуте кој согледал сериозна опасност во учењето на Пелагиј и ја сфатил причината за неговата заблуда. А причината лежи во тоа што, според Августин, Пелагиј неправилно ја сфаќал слободата, бидејќи доколку, како…