Ознака:Еволуција

Еволуција

Одговори на 4 прашања за науката и еволуцијата Митрополит Николај Месогејски

Како човек кој верува во Бога, кој е Вашиот став за оние што сакаат да се занимаваат со современо истражување, особено она кое во краен случај Го испитува Бога, како на пример генетското инженерство, космологијата или неврологијата? Митрополит Месогејски и…

Вести од светот

Научници ја докажуваат неоснованоста на теоријата за еволуцијата

Според познатата Дарвинова теорија за еволуцијата големите живи популации, со текот на времето, би требало да стануваат генетски поразлични. Меѓутоа, група истражувачи неодамна докажале дека генетската возраст на сите живи суштества коишто живеат на планетата, е речиси еднаква. Научникот Mark…