Ознака:Основи

Вера

Основи на Православната вера – VIII дел

Црковните канони претставуваат многу важен извор на Христијанската вера и учење. Зборот канон значи правило, норма или мерка на расудување. Каноните претставуваат своевидни обрасци или начела на христијанското учење и практика и затоа е неопходно да се има увид во…

Вера

Основи на Православната вера – VII дел

Историја на Вселенските Собори Во досегашната историја на Црквата се одржани седум Велики Вселенски Собори. Првиот Вселенски Собор, се одржал во Никеја во 325 година, а повод за него било еретичкото учење на Ариј, кој Господа Исуса Христа Го сметал…

Вера

Основи на православната вера – VI дел

Одлуките на Вселенските Собори Вселенските Собори низ историјата, ги претставуваа собирањата на епископите од целата вселена, на кои се изразуваше единството на Црквата, вистинската вера и знаење за Бога. Единството на сите Помесни Цркви на вселенско ниво се остварува кога…

Вера

Основи на православната вера – V дел

Свето Писмо Покрај Светото Предание, и Светото Писмо претставува еден вид Божјо Откровение. Светото Писмо се нарекува уште и Библија, според грчкиот збор βίβλος, што значи ‘книга’. Во Светото Писмо на Стариот Завет преку пророците е најавено доаѓањето на Месијата…

Вера

Основи на православната вера – IV дел

Свето Предание Божествената вистина се открива како преизобилен и непресушен божествен живот, кој преку Светиот Дух им се дарува на верните во Црквата. Оттука, Светото Предание се поистоветува со благодатното дејство на Светиот Дух, Кој на сите оние што се…

Вера

Основи на православната вера – III дел

Свето Откровение Во својата вера, Црквата тргнува од собитието на Божјото Откровение. Во тоа собитие, од една страна е присутен Бог, Кој се открива, и од друга страна – човекот, кој прима и верува во Божјото Откровение. Верата и Откровението…