Ознака:слободна волја

Поучни словa

Зошто ни е тешко да веруваме во Божјата промисла? (втор дел)

Втората причина која не ни дозволува да се препуштиме на Бога е сфаќањето според кое предавањето на Неговата промисла и на течението на настаните претставува своевидна слабост. Со други зборови, на Бога се потпираат слабите личности. Не мислам дека е…

Поучни словa

Верата како природна состојба на човекот – II дел

  Верата не може да биде противна на разумот. Тоа се две различни својства, две различни нивоа. И споредувајќи ја верата и разумот, можеме да кажеме: овде нема противречност. Противречноста се јавува од тоа што се мешаат два концепти –…

Поучни словa

Како да не се заплеткаме во мрежите на слободата – II дел

Христијанство без Христа Спасителот Наоѓајќи одговор на прашањето за злото и разјаснувајќи се со манихејците (а на спорот со манихејците Августин посветил многу свои дела), Августин, така да се рече, можел на таа проблематика веќе да не се враќа. Но…

Брак

Жртви на задоволството

Уште како философско учење во антиката, хедонизмот се базирал на уверувањето дека човекот нема слободна волја. Робувајќи и на неумоливата судбина, нему не му преостанувало ништо друго освен да се предаде на ситните уживања што ги носи денот. Испразнет од…

Атеизам

Атеизам и морал

Човековиот духовен живот е разновиден и се манифестира низ повеќе области како што се религијата, моралот, уметноста, философијата, науката итн. Овие области на духовниот живот се различни но, многу често се поклопуваат, помагајќи си меѓусебно, како на пример, религијата со…