Ознака:Владета Јеротиќ

Христова љубов

Петре, Ме љубиш ли? – II дел

            Третиот повик кон Петра, иако одекнува со истите зборови: Петре, Ме љубиш ли? – уште посилно е нагласен, речиси како да е тоа еден громогласен повик кон човекот во неговите стари години. Веќе е единаесеттиот час во Божјото лозје,…

Љубов

Петре, Ме љубиш ли? – I дел

Во Јовановото евангелие (гл. 21, 15-19) Исус три пати го прашува апостолот Петар дали Го љуби повеќе отколку другите. Петар два пати Му одговара со истите зборови: Да Господи, Ти знаеш дека Те љубам, додека третиот пат се нажали па…

Вера

Слобода, нужност и принуда (II дел)

Мачно е и комплицирано да се зборува за слободната волја на човекот, без разлика дали сме атеисти или теисти. Ако човекот на толку многу начини е ограничен во искажувањето на својата индивидуалност, тогаш од каде би имал слободна волја? Ако…

Слобода

Слобода, нужност и принуда (I дел)

Поимот слобода е откриен релативно доцна во размислувањето на човекот од западно-европската култура. Почетоците на философското негување на идејата за слободата на Истокот, уште помалку ни се познати. Будистичката философија - Будизмот е сепак, повеќе философија отколку религија - не…

Трпение

Каде се границите на христијанското трпение?

Ревноста и жарот со кои Исус Христос се доверил Себеси на Бога, потполно предавајќи се на Неговата волја, со векови претставувале пример и углед во христијанската историја, како за поединците, така и за христијанските цркви, за и тие да Го…

Вера

Созревајќи, стануваме помлади

„Созревајќи, стануваме помлади“ – овие зборови искажани од еден од најголемите писатели на XX век кој покрена вистинска револуција помеѓу младите луѓе во Европа и Америка, Херман Хесе, на прв поглед можат да ни изгледаат многу чудни. Некои од неговите…