Што значи да се има „широко срце“?

Еден особено мудар современ подвижник (Митрополит Месогејски Николај), за ширењето на срцето напишал:
„Срцето е најдлабоката и највнатрешна точка кај секој човек, место каде што на некој начин Го. среќаваме Бога. Оваа точка се шири, се отвора, се зголемува и тогаш станува збор за „ширење на срцето‘“, вели тој. Но што значи да се има широко срце? Тоа значи „да се отвори душата, да се прошири внатрешниот свет за да може да ја прими благодатта Божја, да прими настани, врски, вистини, да ги збере браќата, да ја издржи радоста и тагата. Со други зборови ’ширење на срцето‘ значи човек да биде восприемчив и простран, да може да простува, да може да толерира, да може да го трпи братот, да може да Го чека Бога. Бог не брза и не го поддржува нашето нетрпение. Сака трпеливо да Го очекуваме, како што и Самиот Он трпи и чека. Значи, само вака отвореното срце, кое го исполнува човекот со радост и внатрешно славење, е широко срце“.