Tриесет и три молитви за триесет и трите јазли на бројаницата

01. Спомни, Господи, за мир во светот.
02. Господи, Исусе Христе, помилуј ја Црквата наша и нашето Православие.
03. Господи, Исусе Христе, помилуј го Епископот наш и неговото братство.
04. Господи, Исусе Христе, помилуј ги, низ целата Земја, Православните клирици и лаици.
05. Господи, Исусе Христе, помилуј го нашиот Духовник и отец и неговото братство.
06. Господи, Исусе Христе, помилуј ја нашата војска и безбедносните служби.
07. Господи, Исусе Христе, помилуј ги началниците на нашиот народ.
08. Господи, Исусе Христе, помилуј ги оние кои нè мразат, нè љубат и кои се молат за нас.
09. Господи, Исусе Христе, помилуј ги нашите родители, добродетели и учители.
10. Господи, Исусе Христе, помилуј ги нашите по тело и по дух браќа и сестри и роднини.
11. Господи, Исусе Христе, помилуј ги старите и осамените луѓе.
12. Господи, Исусе Христе, помилуј ги новороденчињата, незаштитените и слабите.
13. Господи, Исусе Христе, помилуј ги децата кои учат.
14. Господи, Исусе Христе, помилуј ги младите момчиња и девојки.
15. Господи, Исусе Христе, помилуј ги наркоманите, алкохоличарите и пушачите.
16. Господи, Исусе Христе, помилуј ги сопружниците на Православните семејства.
17. Господи, Исусе Христе, помилуј ги нашите бремени сестри.
18. Господи, Исусе Христе, помилуј ги вдовиците и сираците.
19. Господи, Исусе Христе, помилуј ги разделените сопружници и нашите браќа и сестри во
искушение.
20. Господи, Исусе Христе, помилуј ги болните по тело и по душа.
21. Господи, Исусе Христе, помилуј ги оние кои се трудат и работат во светите манастири и
парохии.
22. Господи, Исусе Христе, помилуј ги благочестивите поклоници во светите манастири и
цркви.
23. Господи, Исусе Христе, помилуј ги оние кои пловат, патуваат, летаат, затворениците и
очајаните.
24. Господи, Исусе Христе, помилуј ги нашите ожалостени браќа.
25. Господи, Исусе Христе, помилуј ги судиите и политичарите.
26. Господи, Исусе Христе, помилуј ги опрелестените и оние кои го хулат светото
Православие.
27. Господи, Исусе Христе, помилуј нè и дај ни време мирно.
28. Господи, Исусе Христе, сочувај нè од болест, гнев, опасност и просвети ги лекарите и
болничарите.
29. Господи, Исусе Христе, сочувај нè од глад, нужда и несреќа.
30. Господи, Исусе Христе, сочувај нè од жештина, пожари и земјотреси.
31. Господи, Исусе Христе, сочувај нè од поплави, тонење и мраз.
32. Господи, Исусе Христе, упокој ги и душите на отците, мајките, браќата и сестрите,
роднините, дедовците и прадедовците наши.
33. Господи, Исусе Христе, помилуј ме мене грешниот.