1747

За добрата полза од власта

Еве како Светиот Старец Филотеј Зервакос татковски го упатува својот добар совет, до оние на кои Бог им ја дал власта да го водат народот и земјата:

„Бројни се твоите грижи и проблеми. Бројни се и твоите одговорности и обврски што си ги земаш на себе. Ќе се соочиш со многу тешкотии, неправди и отпор, но биди храбар, смело истакнувај се на бојното поле на битката за доброто, заради љубов кон светата вера Христова и за спасение на најслатката Татковина. И имајќи сигурна и невидлива помош во Бога, кон Кого секогаш треба да се обраќаш, ќе извојуваш победа над сите тешкотии и ќе ги поведеш, заедно со своите сотрудници во доброто, останатите од Власта, па и целиот народ, по вистинскиот и спасителен пат Господов“.