Pashka e Shenjtë – e Krishtit

Dita e pastrimit të plotë dhe shpëtimit shkëlqen sot me një dritë të fortë qiellore.  Gëzimi i engjëjve dhe kënga e qiellit i pushton njerëzit e kësaj toke.  Njeriu është i lidhur me Zotin në një bashkim të pazgjidhshëm dashurie dhe lavdie.  Festa e ringjalljes njerëzore dhe hapja e dyerve të përjetësisë.

Familja jonë Bigorski këto ditë ishte në Jeruzalemin tonë në të cilin ndodhën ngjarjet më të mëdha për shpëtimin e njeriut dhe kurorën e fitores së përjetshme – fitoren mbi vdekjen – e shpoi gëzimi i Jerondit dhe abatit tonë, peshkopit z.  Parthenij, i cili iu shpërfytyrua çdo personi të pranishëm të varrosur pas ringjalljes.

Me admirim dhe thirrje të Pashkëve, Jerondi predikoi si dëshmitar për Ringjalljen, me fjalë plot bekim e forcë.

 Le të gëzohemi me gëzimin e lavdishëm të Ringjalljes, sepse ,,e vjetra kaloi dhe ja, gjithçka u bë e re”, gjithçka u shndërrua në gëzim, gjithçka u mbush me dritë.


KRISHTI U RINGJALL!!!