Ознака:Здравко Пено

Вера

Исповедање на верата – Основи на православната вера – XX дел

Исповедањето на верата во Света Троица е прв и најважен услов за влегување во Црквата. Тој услов го поставил Господ Христос, велејќи им на учениците да одат по целиот свет и да ги научат сите народи, крштевајќи ги во името…

Здравко Пено

Верата и доказите за Божјото присуство – Основи на православната вера XIX дел

Верата е заснована на многу настани кои неоспорно се случиле во историјата и за кои постојат сигурни сведоштва. Тие сведоштва ги наоѓаме и во Стариот и во Новиот Завет, како што ги наоѓаме и во литургискиот живот на Црквата. Стариот…

Здравко Пено

Односот помеѓу верата и знаењето – Основи на православната вера – XVIII дел

Постојат различни сфаќања за односот помеѓу верата и знаењето. Многу често во свеста на луѓето верата и знаењето меѓусебно се исклучуваат: или „нештото“ се знае па нема потреба од вера, или се верува во она што не се знае. Како…

Здравко Пено

За верата – Основи на православната вера – XVII дел

Верата е човечкиот одговор на Божјото Откровение и неопходен услов за да Му се пристапи на Бога и влезе во Црквата, зашто: Без вера не е можно да Му се угоди на Бога; бидејќи оние, кои доаѓаат при Бога, треба…

Вера

Црковно пеење – Основи на православната вера – XVI дел

Архитектурата, сликарството, фреските, мозаиците и иконите, не се единствениот достапен израз на едната и единствена божествена вистина, туку тоа е возможно и преку пеењето и славословењето со музички и други уметнички дела. Прославувањето на Бога со песни и химни е…

Здравко Пено

Црковна уметност – Основи на православната вера – XV дел

Црковна уметност Меѓу многуте видови на сведочења на вистината Божја во Црквата, посебно место ѝ припаѓа на уметноста. Најдлабоката вистина за Бога, човекот и светот, доживеана преку евхаристиското и подвижничко искуство, Црквата го искажува и преку духовно најчувствителните творци, боговдахновените…