Ознака:Плурализам

Општество

За општеството

Како и секоја друга религија, т. е. буквално, врска, христијанството не ги поврзува луѓето само со Божественото, туку исто така и еден човек со друг. Христијанското учење за општеството е содржано во следните зборови: Ако ли во светлина одиме... тоа…