• Foto e kopertinës së Bigorski
  • Rostushe, R. е Maqedonisë 24° C
  • 12 Korrik 2024 viti i Zotit tonë

Një vështrim prapa në historinë shekullore të shenjtërores Bigorski

Një ose dy fjalë për arkitekturën piktoreske të Manastirit Bigorski

Faltoret më të mëdha të Bigorskit

Peshkopi Antaniski z. Parthenij

Abati i familjes së shenjtë Bigorski

Plaku dhe abati i Bigorskit, peshkopi Antaniski z. Parthenij, u lind më 29 tetor 1970 në Manastir. Që në fëmijërinë e hershme, I frymëzuar nga dashuria e forte për Zotin, e filloi rrugën e tij shpirtërore, fillimisht në shkollën e mesme teologjike "Shën Klimenti i Ohrit".

Megjithatë, Zoti donte që ai të njihej drejtpërdrejt dhe më thellë me përvojën shpirtërore e monastike ortodokse, duke e çuar në manastirin Gregorijat në Mali i Shenjtë, ku qëndron për ca kohë, nën udhëheqje të urtë shpirtërore të Plakut Georgij Kapsanis,tashmë të vdekur.

Епископ Партениј, Игумен Бигорски

Peshkopi Antaniski z. Parthenij

Abati i familjes së shenjtë Bigorski

Plaku dhe abati i Bigorskit, peshkopi Antaniski z. Parthenij, u lind më 29 tetor 1970 në Manastir. Që në fëmijërinë e hershme, I frymëzuar nga dashuria e forte për Zotin, e filloi rrugën e tij shpirtërore, fillimisht në shkollën e mesme teologjike "Shën Klimenti i Ohrit".

Епископ Партениј, Игумен Бигорски