Ознака:Агресивност

Агресивност

Темната страна на facebook

Автори на истражување од областа на психологијата утврдија врска помеѓу фејсбук (и другите социјални мрежи) и деструктивното однесување. Тие стигнаа до заклучокот дека фејсбукот и другите социјални мрежи создаваат почва за развој на преголемо самољубие и површно пријателство. Научниците утврдиле…