Ознака:Божјата логика

Поучни словa

Како да влеземе во Божјата логика – V дел

Од разгледувањето на текстовите може да се види дека работите се поинакви од она на кое што сме навикнати во науката. Но јас ќе продолжам и ќе ви наведам и неколку научни примери. И во науката не е сѐ рационално и…

Поучни словa

Како да влеземе во Божјата логика – IV дел

Ваквите нешта не се дел од нашата логика... тие се нешто поинакво! (Можеби ве заморувам со овие нешта, но нашиот ум треба да избега од логиката). Дури и ние луѓето кои ја исповедаме верата имаме ,,мала вера‘‘ што лесно се…