Ознака:Фундулис

Фундулис

Пресвета Богородице спаси нè

Пресвета Богородице спаси нè Во последно време во Македонија некои личности кои иако немаат доволно богословско, или барем православно, познавање на тематиката, почнаа да објавуваат многу написи и да се вклучуваат во разговори чија тема е Пресвета Богородица и нејзината…