Ознака:Кирил Пејчиновиќ

Кирил Пејчиновиќ

Празнувањето на христијанските празници

Извадок од „Огледало“ Ако мије не исполниме закон Христов, не смо ни христијани. Пошто не смо христијани, а заошто сме? Пошто не сме Христосови људи, при Христа во рај не можемо да идемо. Пошто не ќе идемо у царство небесное,…

Кирил Пејчиновиќ

Како се празнува Прочка

Поклади идет, се чудиш колку манџи да направиш. Пак ce берете по две куќи по три на едно да покладите, да разлагуете, да поете песни coблазнителни, да jaдете до ден, да се oпиете и скверна безделија да чините за три…