Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана оствари средба со игуменот на Бигорски манастир

Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај на 13.11.2016 година во Бигорскиот манастир Св.Јован Крстител – Дебар, Република Македонија оствари средба со игуменот на Бигорскиот манастир Св.Јован Крстител архимандрит Партениј. На средбата претседателот на Македонско друштво ”Илинден”- Тирана, го информира игуменот на Бигорскиот манастир Св.Јован Крстител архимандрит Партениј за активностите на друштвото и му подари книги и весник ”Илинден”. На средбата се нагласи потребата за повеќе соработка игуменот на Бигорскиот манастир Св.Јован Крстител архимандрит Партениј му подари икона Св.Никола на Претседателот на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај. На средбата се нагласи потребата за повеќе соработка меѓу Македонско друштво ”Илинден”-Тирана и Бигорскиот манастир Св.Јован Крстител.