Изгледот на манастирот пред славата и пред осветувањето на темелите за конакот