Ознака:Човекови права

Човекови права

Православието и човековите права – XII дел

Правата на идните поколенија              Самоограничувањето и аскетскиот начин на живот се исто така поврзани со сфаќањето за местото на човештвото во многу поширока перспектива – во светот на природата и животинскиот свет – и со признанието дека не може…

Слобода

Православието и човековите права – XI дел

Кон внатрешната слобода   Во православната традиција стремежот за слобода е насочен кон еден поинаков, повозвишен план – пред сè кон постигнување на внатрешен мир, кој е неопходен услов за целосно реализирање на човековата личност. Тој стремеж кон слободата е…

Православие

Православието и човековите права – IX дел

Православниот поглед кон фундаменталните човечки права Иако многумина од луѓето што се занимаваат со човековите права би сакале да ги избегнат религиозните прашања, кога ќе се запрашаме каква е, во краен случај, смислата на човековото суштествување, неминовно стигнуваме до неопходноста…

Човекови права

Православието и човековите права – VIII дел

Последните два века Ригас Велестинпис (1757 - 1798) - (Фото: Википедија) Четвртиот период започнува во 19 век со создавањето на независни држави од православното население на Балканот. Православните народи пројавуваат непринудена почит кон повеќето права на човекот, покажувајќи дека долгите…

Човекови права

Православието и човековите права – VII дел

Правата на човекот во историјата на Православната Црква Во однос на правата на човекот би можеле да разграничиме четири периоди во историјата на нашата Црква. Првите три века на Христијанството Првиот период ги опфаќа првите три века на Христијанството, кога…

Човекови права

Православието и човековите права – VI дел

Според православното гледиште, секое разгледување на принципите на достоинството, еднаквоста и слободата, треба да се заснова на богословските фундаменти, кои беа накратко наведени погоре. Човечкото достоинство не е некаква површна гордост, туку произлегува од убеденоста дека секое човечко битие е…