Нова кражба на икони

Продолжува серијата на кражби по нашите древни храмови, и покрај сето нашеалармирање на јавноста. Осквернет е најубавиот храм во Мијачкиот крај, храм прочуен посвојот редок и вреден иконостас, но и по доста богатата галерија на стари икони коидатираат од XVI до XVIII век. Станува збор за надалеку познатиот храм посветен на св.Георгиј во с. Лазарополе, кој неодамна беше реставриран во сета своја убавина, и кој согодини ги плени и поклониците и туристите, восхитувајќи ги со својот прекрасен иуникатен лик. Групата крадци успеале да однесат скоро сè што било вредно во храмот -дел од престолните икони и другите ретки икони од XVI, XVIII и XIX век, цел горен ред одиконостасот, па дури и старата и неодамна реставрирана престолна резба. Послекражбата во црквата е оставен пустош. Влезната врата е буквално распарчена, иконите сеискорнати од ѕидовите и оваа жална слика е само еден тажен потсетник за нас дека еднонепроценливо богатство што некогаш го красеше овој раскошен храм е неповратнозаминато. За жал органите за безбедност се покажаа немоќни да влезат во трага на овааорганизирана група, или да направат било што да ја запрат оваа серија на кражби која нèлишува од најсветото и највредното.