За празнословието

Погледнете како Св. Нектариј Егински се изјаснил за празнословието, коешто денес, заради намалената одговорност на човекот за своите зборови, станува сѐ поголема слабост:

„Празнословие значи да се зборува напразно, односно за тоа што е непотребно и празно. Празнословецот е запуштен, необразован, со слаб карактер, се занимава со мали и бесполезни нешта, а зборовите му се немудри. Тој зборува недолично и одвишно, прераскажува стари приказни и со своето силно брборење не го поштедува својот ближен. Нема ни мерка, ни ограда во неговите зборови, ниту доследност во неговото зборување. Тој е зборлив и зборува непромислено, неповрзано и бесмислено. Јазикот му трча пред разумот, па затоа реди зборови без логичен ред. Тој полесно ќе се лизне на јазикот, отколку на лизгав терен. Празнословецот самиот себеси си прави многу жалости“.