Архимандрит Партений получи наградата “Европейски гражданин”

Това действително е събитие. Архимандрит Партений, игумен на Бигорския манастир в Македония, получи наградата “Европейски гражданин”. И това стана в тържествена обстановка в Българското народно събрание. Председателят на Парламента Цвета Караянчеваи евродепутатът Андрей Ковачев се бяха погрижили да създатат атмосфера на истински празник, а присъствието на много депутати, политици и изтъкнати личности подсили още повече така желаното усещане за доверие и братолюбие.

В отговор на връченото му високо отличие, архимандрит Партений, развълнуван, но с ясна мисъл, подчерта следното:

Дядо Партений дойде в София придружен от свои духовни сестри и братя.

 

“Оставаме твърдо зад постигнатия Договор за добросъседски отношения, приятелство и сътрудничество между Македония и България, който е написан с кръвта на нашите предни и за радост на техните души. Осъществяването на този договор трябва да бъде в духа на зачитането на взаимните особености и в никакъв случай не трябва да се превръща в повод за излишни раздори за охлаждане на отношенията. Всичко, което причинява отчуждаване, враждебни предизвикателства или омраза, то не е Евангелско дело и няма да получи благослова на боголюбивите ни предци…

…Искам да се обърна към политиците на двете държави. Като говоря за задълбочаване на сътрудничеството, културните и икономическите връзки между нас, от изключително значение е нашите държави да работят за подобряване на транспортните връзки, тъй като идвайки насам, още веднъж се убедих в съществуването на лоша инфраструктура между Македония и България. Това за съжаление създава реални трудности за нашето сближаване, подчерта дядо Партений.

…Всеки брат от България трябва да прощава и да разбира…

Като благодари за присъдената му награда с развълнуван глас изрече запомнвящи се думи, които безспорно са неговото съкровено верую:

“Ето защо аз вярвам, че идеалите на Европа в бъдеще ще се слеят изцяло с ония от Христовото Евангелие, където откриваме съвършения модел на едно мечтано общество. Християнството е това, което дава цялостна свобода не само на човешката личност, но и на народите в света.

За мене е чест, че съм първият православен монах и свещеник, който получава възможността да притежава наградата на Европейския парламент…”

Нека тези слова, натоварени с дълбок смисъл, да измъкнат политиците, духовниците и интелектуалците от двете държави, от рутинните им задълженияи да ги заставят да помислят върху същностните проблеми, които не търпят отлагане.

“БМ.”