Посета на претставникот на Библиското здружение

Денес во пресрет на споменот на св. Јаков Брат Божји, Кој за Бигорската обител е силен молитвен застапник и за чие духовно присуство во Бигорски сведоштво се неговите свети мошти, во посета на манастирот пристигна нашиот драг пријател со кого нѐ поврзува долгогодишна и плодна
соработка, професорот Петко Златески. Како претставник на Библиското здружение а во име на таа соработка, нашиот многупочитуван гостин на манастирот и на присутните верници им подари околу триесетина примероци на „Новиот Завет“, како и десетина книги од неговото ново издание „Евангелска Катихеза“, што беше проследено со негова своевидна промоција на оваа книга и кратко излагање, а секако и неколку Библии. Оваа духовна литература ќе им послужи на браќата и манастирските гости при нивниот секојдневен православен живот.