Видео содржини

Почитувани наши читатели,

Со голема радост ве известуваме дека видео страницата на којашто се работеше подолго време наназад, најпосле се достапни. Тука, на едно место, на многу лесен начин и во доста прегледни категории ќе можете да ги гледате сите наши некогашни видео содржини, збогатени со нови документарци, цртани филмови, гостувања, интервјуа и кратки спотови во нов интересен дизајн.

 

Воедно, ве известуваме дека сите нови информации што се поставуваат на сајтот, со поголемата прегледност можете да ги најдете во категоријата новости, од главното мени.

 

Од уредниците на сајтот