Чист Вторник

Да го почнеме, луѓе, непорочниот пост, кој за душите е спасение. На Господа со страв да му послужиме, со елејот на добродетелите главите да ги помажеме, и со водата на чистотата лицата да ги измиеме, во молитвите многу да не зборуваме. Но, како што се научивме, вака да викаме: Оче наш, Кој си на небесата, прости ни ги гревовите наши, како Човекољубец.

Стиховна стихира на Утрената